FILM DOKUMENTALNY


Film dokumentalny przedstawiający losy przesiedleńców z Kresów Wschodnich


Wizytówka Pałacu Maltzanów - dzisiejszej siedziby Technikum Leśnego w Miliczu