DOKUMENT


Film dokumentalny przedstawiający losy przesiedleńców z Kresów Wschodnich

Wizytówka Pałacu Maltzanów - dzisiejszej siedziby Technikum Leśnego w Miliczu